Voorbereidingsopdracht opleiding Fysiotherapie 2020-2021

Vul jouw persoonlijke gegevens in en beantwoord alle vragen op de volgende pagina's. Er zijn geen goede of foute antwoorden, we zijn vooral benieuwd naar hoe jij tegen bepaalde zaken aankijkt. Dit formulier geeft ons inzicht in jouw ideeën over jouw studiekeuze en het helpt jou om je goed te oriënteren. Deze opdracht bestaat uit 3 delen: persoonlijke gegevens, oriëntatie op opleiding en beroep, en oriëntatie op studeren in het hoger onderwijs. 

We adviseren je om eerst de documenten "KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut 2014" en "KNGF Vertrouwen in Beweging, een visie op fysiotherapie en het vak van fysiotherapeut 2018" (vooral hoofdstuk 2), te bestuderen. Deze vind je op de webpagina van de opleiding Fysiotherapie.